URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
ul. Ratuszowa 2,  39-200 Dębica
tel. 14 683 81 00
fax. 14 683 81 61
 
Telefon: 14 68 38 220  sprawy:
- decyzje o ustaleniu warunków zabudowy dla zabudowy
- opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości
 
Telefon: 14 68 38 222  sprawy:
- wypisy, wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium,
- zaświadczenia o braku planu zagospodarowanie przestrzennego,
- procedury związane z opracowaniem (zmianą) planów miejscowych lub studium, 

Telefon: 14 68 38 228  sprawy:
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzje o warunkach zabudowy  dla inwestycji drogowych, obiektów usługowych i przemysłowych,
- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 
 
 
 
STAROSTWO POWIATOWE W DĘBICY
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
tel. 14 680 31 00
fax. 14 680 31 36
 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  tel. 14 680 31 65
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 14 680 31 90
Wydział Architektury i Budownictwa  tel. 14 680 31 33
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  tel. 14 683 40 30

 

 
URZĄD GMINY W DĘBICY
ul. Batorego 13,  39-200 Dębica
tel.  14 680 33 10
fax. 14 680 33 36
 
Referat Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej tel. 14 680 33 26
 
 
W przypadku niepoprawnych danych prosimy o kontakt: anrotex@interia.pl
 
 
Menu